SOUSTŘEDĚNÍ ELÉVŮ

V termínu od 5. – 7. 2. 2019 proběhlo soustředění Elévů.Toto soustředění bylo speciální jednou věcí. A tou byla účast několika vybraných jedinců z kroužku na ZŠ Komenského Trutnov.

Společně jsme začali v úterý 5.2. srazem před ZŠ Mládežnická Trutnov. Zde byli děti přebrány od svých rodičů , kteří je dovezli na místo srazu. Poté co jsme se všichni sešli následoval přesun na ubytovnu. Na ubytovně byli děti rozděleny do pokojů a následovalo vybalení zavazadel a povlečení postelí. Chvilku nám to dalo, ale zvládli jsme to. Následoval tzv. ,,Tutoriál“ při kterém byli všichni účastníci tábora seznámeni s řádem ubytovny a pravidly soustředění. Okolo 10:30 jsme šli do tělocvičny, kde nás čekal první trénink.zaměřený na rozhýbání se a převážně na hru. Ve 12 hodin nás čekal první oběd a po něm polední klid na ubytovně. Ve 13:30 nás čekala první Team-Buildingová (TB) akce. a to hry na spolupráci. Zahráli jsme si například ,,kámen, nůžky, papír“ na týmy, nebo hru o volnou židli. Po hraní jsme se znovu podívali do haly, kde nás čekal další trénink. Trénink byl zaměřen na kontrolu vedení balónku a hru. Poté následovala večeře a sauna o kterou byl neuvěřitelný zájem.

Druhý den 6.2. byl budíček v 8 hodin. Nasnídali jsem se a šli jsme do haly. Dopolední trénink byl zaměřen na schopnosti jednotlivců a hru v týmech. Po tréninku oběd a zasloužený odpočinek. Po poledním klidu následoval odpolední trénink, který byl zaměřen na pečlivé protahování a kompenzační cvičení. Na závěr tréninku jsme si zahráli. Dále na programu byla další TB akce. Tentokráte se jednalo o deskové hry o které byl znovu obrovský zájem. Večer jsem si šli ještě do haly pouze zahrát a podívat se na částečnou ukázku tréninku Starších žáků. Následovala večeře a velmi oblíbená sauna.

Poslední den 7.2. nás čekalo převážně uklízení. Po snídani bylo na programu svléknout povlečení a začít pomaličku balit. Na dopoledním tréninku čekal účastníky kruhový trénink. první část byla dovednostní, překážková dráha na čas, kde si někteří opravdu mákli. Druhým stanovištěm byla specialita soustředění. Tou je Floorrbatlon. Jedná se o florbalovou verzi biatlonu. Poté následoval oběd a polední klid, při kterém měli všichni úkol zabalit si všechny věci a uklízet pokoje. Odpoledne jsem šli ještě naposledy do haly, kde čekala všechny účastníky závěrečná zkouška. Čekal je turnaj proti trenérům. Po vyčerpávajícím turnaji jsme se odebrali zpět na ubytovnu, kde začal pořádný úklid. Kromě úklidu svých pokojů čekal účastníky úklid kuchyně, kde měli opravdu co dělat. Po úklidu jsem si soustředění shrnuli a vypravili jsme se před školu, kde na účastníky čekali jejich rodiče.

Závěrem chci poděkovat všem, co se na soustředění podíleli. A to hlavně Bratrům Strnadovým za chod celého soustředění, p. Bydžovskému za chutné obědy, ZŠ Mládežnická Trutnov za umožnění soustředění uskutečnit dále potom p. Těšinovi za asistenci při komunikaci s rodiči a hlavně Vám rodičům! Děkujeme Vám za důvěru nám vaše ratolesti svěřit dále za to, že jsem je k nám včas dovezli a také si je včas vyzvedli.

Už teď se těšíme na další soustředění!
Za trenérský tým
trenéři Drťa, Strny a Koumes

2019-02-09T11:58:27+00:00