Historie klubu 2017-09-10T19:09:42+00:00

Historie našeho klubu se datuje od roku 2005 a jeho vznik byl podmíněn turnajem Nisa Open v Liberci. Před tímto zlomem jsme se scházeli v kroužku při Základní škole Komenského v Trutnově, kde si nás všimnul otec jednoho z hráčů. A protože byl do této doby v Trutnově jen ženský florbalový oddíl, myšlenku založení chlapecké juniorky jsme nadšeně uvítali.
Do toho přišel již zmíněný turnaj Nisa Open, kam jsme se plni očekávání rozjeli. Naše výsledky nebyly špatné, proto jsme po našem návratu založili Trutnovskou florbalovou juniorku chlapců, která byla přihlášena do regionální ligy juniorů.
V současné době má FBC Trutnov 7 družstev – Muži , Juniory, Dorost, Starší a mladší žáky, Elévy a Elévky.
Trutnovská florbalová základna se tedy rychle rozrůstá a to zejména zásluhou našich trenérů a vedoucích týmů.  Samozřejmě také díky našemu čestnému předsedovi klubu Vlastimilu Matějákovi, který se nás již na počátku svědomitě ujal a bez kterého by byl chod klubu zpočátku zcela nemožný.
Obrovské poděkování patří i našemu generálnímu sponzorovi AJ Kristensson, který podporuje chod našeho klubu od počátku.